شرایط ارائه پشتیبانی و خدمات پس از فروش

محصولات مسکونی
         دارای ۶۰ روز (۲ ماه) پشتیبانی(تعمیررایگان) و ۱۰۹۵ روز (۳۶ ماه) خدمات پس از فروش(تعمیرهزینه دار) می باشد.

 • ارائه تعویض رایگان بر اثر خرابی شرکت (منوط به تایید کارشناسان واحد خدمات پس از فروش شرکت) نهایتا ۴۸ساعت پس از تحویل محصول به مشتری امکان پذیر می باشد
 • قاب دستگاه صدماتی ناشی از ضربه و خرابی بر اثر شکستگی یا آب خوردگی باشد
  دستگاه از گارانتی خارج و فقط شامل خدمات پس از فروش مناسب با میزان هزینه وارد شده می باشد و تعمیر میگردد .
 • ضمانت کارایی ۱۰۰ درصدی برای مشتریانی که طبق کارشناسی کارشناسان واحد فروش شرکت خرید نموده و شرایط نصب مناسب رارعایت نموده باشند .
 • تذکر مهم :
 • داشتن فاکتور خرید و کارتن محصول برای ارائه هرگونه خدمات پس از فروش الزامی می باشد
 • هرگونه صدمه ناشی از باز کردن پیچ های دستگاه یا قاب دستگاه گارانتی محصول یا به طور کلی باطل نموده و شرکت هیچ گونه تعهدی نسبت به تعمیرات محصول ندارد
 • به محصولات ارسالی از طرف مشتری بدون هماهنگی واحد خدمات پس از فروش شرکت هیچ گونه ترتیب اثری داده نشده و شرکت هیچ گونه مسولیتی را در قبال این گونه محصولات نمی پذیرد .
 • هرگونه ارتباط با واحد خدمات پس از فروش فقط از طریق راه های ارتباطی اعلامی بوده و ارتباط مشتری با واحد های دیگر هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد .
 • هزینه ایاب و ذهاب در کلیه مراحل خدمات پس از فروش از ارسال محصول توسط مشتری و ارسال از طرف شرکت با مشتری می باشد .
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس